Bokföring

Ordförklaring

Registrering av affärshändelser i bokföringskonton. Kontering.

Kategorier

Redovisning, Löpande redovisning

Underkategorier

Periodisering, Ingående saldo, Intäktsföra, Kassabok, Kontera, Kontoplan, Bokföringsdag, Bokföringskonto, Bokföringsmässiga grunder, Bokföringsmässiga principer, Bokföringsmässigt värde, Bokföringsorder, Bokföringspost, Enkel bokföring, Förutbetald kostnad, Dubbel bokföring, Grundbok, Månadsbokslut, Kassaintyg, Fakturor

Relaterade mallar

VD-instruktion 2020

Förvaltningsavtal - Ekonomisk förvaltning 2020

Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2020