Boendestöd

Ordförklaring

Bistånd i form av stöd i vardagslivet som är riktat till särskilda målgrupper som har eget boende.

Kategorier

Bidrag