Bodelningsman

Ordförklaring

Av domstol förordnad person, en jurist, som ska genomföra bodelningen mellan makar eller sambos efter en separation.

Kategorier

Bodelning

Underkategorier

Avvittra, Bodelningsavtal