BNP per capita

Ordförklaring

Summan av ett lands produktion av varor och tjänster under ett år fördelat per innevånare. Dvs. Bruttonationalprodukt / Landets folkmängd