BNI

Ordförklaring

Bruttonationalinkomst. Summan av ett lands produktion av varor och tjänster under ett år plus nettoinkomster, dvs. inkomster efter att utgifter dragits av, från andra länder.

Underkategorier

Nettofaktorinkomster från utlandet, BNI per capita