BLT

Ordförklaring

Build Lease Transfer. Ett finansieringsavtal som innebär att ett företag ingår avtal om att bygga en stor anläggning, t ex en flygplats. När flygplatsen byggts säljs den till staten men hyrs tillbaka av konstruktören. Efter hyrestiden gått ut övergår anläggningen till statens kontroll.

Kategorier

BOT