Blankett

Ordförklaring

En blankett är en mall som är avsedd för ett bestämt ändamål och utgiven av en myndighet.

Kategorier

Ansökan, Mall