Blancokredit

Ordförklaring

Kredit (lån) som ges utan att säkerhet behöver ställas.

Kategorier

Lån

Underkategorier

Blancolån