Blanco

Ordförklaring

Ofullständigt ifylld. Blanklämnad.

Kategorier

Blankofullmakt, Check

Underkategorier

Blancoöverlåtelse, Blanko, In blanco