Biståndshushåll

Ordförklaring

Ett hushåll som under året har mottagit statligt ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning.

Kategorier

Bidrag, Ekonomiskt bistånd