Bifoga

Ordförklaring

Sända med någonting tillsammans med huvudföremålet.

Relaterade mallar

Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2020

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2020