Bidragsanalys

Ordförklaring

Används vid produktkalkylering. Totalt täckningsbidrag är summan av alla produkters täckningsbidrag. Täckningsbidraget = Total intäkt - Rörliga kostnader.

Kategorier

Produktkalkyl, Produktkalkylering, Analys

Underkategorier

Bidragseffektivitet

Relaterade mallar

Resultatsimulering bidragsanalys 2023

Investeringskalkyl 2023