Bidrag till träda

Ordförklaring

Det bidrag som en jordbrukare kan erhålla för att inte odla något på en del av sin åkermark.

Kategorier

Jordbruksverksamhet, Bidrag