Bid

Ordförklaring

Erbjuda. Buda. Ge ett bud. Ordet används i t.ex. aktiesammanhang.

Kategorier

Bid price, Aktiekurs