Bevisvittne

Ordförklaring

Någon som intygar något i bevissyfte.

Kategorier

Bevis, Vittne