Bevistema

Ordförklaring

Det som beviset ämnar styrka.

Kategorier

Bevis