Bevismaterial

Ordförklaring

Den bevisning i ett mål är det material som rätten har att bearbeta vid sin bevisvärdering.

Kategorier

Bevis