Bevis

Ordförklaring

Det som används för att styrka ett sakförhållande.

Kategorier

Process (domstol)

Underkategorier

Indicium, Bevisbörda, Bevisfaktum, Beviskrav, Bevismaterial, Bevissäkring, Bevistema, Bevisvittne, Bevisvärde, Fri bevisvärdering, Intyg

Relaterade mallar

Anställningsintyg 2019

Enkelt skuldebrev 2019

Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2019