Bevilja

Ordförklaring

Godkänna en önskan.

Relaterade mallar

Förfrågan om kund hos bank 2023