Bevaka rätt

Ordförklaring

Enligt lag föreskriven åtgärd som behöver vidtas för att ta tillvara ett rättsanspråk som grundar sig på t.ex. en fordring eller arv.

Kategorier

Fordringsägare