Betalningsvillkor

Ordförklaring

Villkor i ett avtal som anger sättet för betalning och inom vilken tid det ska ske.

Kategorier

Betalning

Relaterade mallar

Faktura i set om 25 2020

Orderbekräftelse 2020

Betalningspåminnelse nr 1 2020