Besvär

Ordförklaring

Tidigare benämning på rätten att överklaga ett myndighetsbeslut. Se överklagande.

Kategorier

Dom

Underkategorier

Besvär över domvilla, Besvärstid, Förvaltningsbesvär

Relaterade mallar

Checklista bildskärmsarbete 2020