Beskattningsunderlag

Ordförklaring

Det belopp på vilket moms beräknas. Beloppet består av den erhållna ersättningen.

Kategorier

Moms

Relaterade mallar

1681 Utlägg för kunder 2023