Besittningsskydd

Ordförklaring

Begreppet besittningsskydd används inom nyttjanderätten. Besittningsskyddet är en nyttjanderättsinnehavares rätt att få sitt nyttjanderättsavtal förlängt. Man skiljer på indirekt besittningsskydd och direkt besittningsskydd. Det indirekta besittningsskyddet kan i praktiken brytas, dvs. nyttjanderättsinnehavaren kan sägas upp och egendomen kan tas tillbaka av upplåtaren (ägaren). I dessa situationer har nyttjanderättsinnehavaren rätt få ersättning för den skada som uppstår på grund av att avtalet sägs upp.

Kategorier

Besitta, Besittning

Underkategorier

Besittningsrätt