Besittning

Ordförklaring

Faktiskt innehav av egendom som i många fall utmärker en person som ägare eller har rätt att inneha den. Även om besittning är orättmätig får den i princip inte ändras utan hjälp från myndighet.

Kategorier

Äganderätt

Underkategorier

Sambesittning, Depossession, Besittningsskydd