Besiktningsprotokoll

Ordförklaring

Ett besittningsprotokoll är ett protokoll som används vid besiktning. Se även besiktning och protokoll.

Kategorier

Protokoll, Besiktning