Besiktningsman

Ordförklaring

Den person som genomför besiktningar, vanligtvis i sin yrkesutövning.

Kategorier

Besiktning