Besiktning

Ordförklaring

Besiktning är en undersökning med syfte att ta reda på i vilket skick en viss egendom befinner sig i.

Underkategorier

Överbesiktning, Slutbesiktning, Särskild besiktning, Ansvarsbesiktning, Besiktningsman, Besiktningsnämnd, Entreprenadbesiktning, Fastighetsbesiktning, Garantibesiktning, Besiktningsprotokoll