Beneficiegods

Ordförklaring

Egendom som gäldenären har rätt att behålla vid utmätning. Består av den del av en persons egendom som anses vara livsnödvändig, dvs. egendom som behövs för att personen ska kunna försörja sig.

Kategorier

Egendom, Gods