Benchmarking

Ordförklaring

Mätning hur väl ett land, ett företag, en bransch etc. presterar jämfört med sina motsvarigheter med hjälp av nyckeltal. Riktvärdet, benchmarken, är den standard som resultatet bedöms emot.

Kategorier

Nyckeltal