Belopp

Ordförklaring

En viss mängd av en valuta som t.ex. antalet kronor.

Relaterade mallar

Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2019

Stämningsansökan (utfående av deponerat belopp) Bostad 2019

Stämningsansökan (Utfående av deponerat belopp) Lokal 2019

Intäktsbudget tvåårig 2019