Belopp

Ordförklaring

En viss mängd av en valuta som t.ex. antalet kronor.

Relaterade mallar

Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2020

Stämningsansökan (utfående av deponerat belopp) Bostad 2020

Stämningsansökan (Utfående av deponerat belopp) Lokal 2020

Intäktsbudget tvåårig 2020