Befogenhet

Ordförklaring

Det som fullmäktige har rätt att göra enligt de instruktioner som lämnats av huvudmannen. Befogenheten är de mer detaljerade gränserna för fullmakten som överenskommits mellan fullmaktsgivare och fullmaktstagaren (ombud, fullmäktige). Jfr. behörighet.

Kategorier

Juridisk person, Fysisk person, Fullmakt

Underkategorier

Delegera, Behörighet

Relaterade mallar

Fullmakt till VD (Filial) Engelsk 2019

Tidrapport 00 alla månader 2019

Fullmakt köpa fastighet - Begränsad 2019