Bedrägeri

Ordförklaring

Handling genom vilken någon vilseleder annan eller förmår annan till handling. Vilseledandet eller den förmådda handlingen skall ha lett till vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde.

Kategorier

Brott

Underkategorier

Tvesala, Kreditbedrägeri, Oredligt förfarande, Oredlighet mot borgenärer, Bluffaktura

Relaterade mallar

Besked om avskedande 2020