Bearer security

Ordförklaring

Värdepapper som inte är registrerat någonstans. Dess ägare är den som innehar värdepappret.

Kategorier

Värdepapper