Bear market

Ordförklaring

En term som innebär att trenden på marknaden är negativ, dvs. att index går ned.

Kategorier

Marknadstrend