Basränta

Ordförklaring

Den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Fastställs och beräknas av Skatteverket.

Kategorier

Ränta, Statsskuldväxel