Bankkort

Ordförklaring

Ett kontokort som är direkt kopplat till innehavarens bankkonto.