Bankgiro

Ordförklaring

Bankgiro är ett kontantlöst betalningssystem som girerar pengar från avsändarens konto till mottagarens konto.

Kategorier

Giro