Bankfullmakt

Ordförklaring

En bankfullmakt är en fullmakt som gäller för bankärenden.

Kategorier

Fullmakt