Bank

Ordförklaring

Ett företag som fått tillstånd av staten att bedriva bankverksamhet. Denna verksamhet består främst av att förvara och låna ut pengar men oftast erbjuder banker många fler tjänster såsom värdepappershandel och diverse överföringar och betalningar m.m.

Kategorier

Kontoförande institut, Bank- och finansrätt, Finansinspektionen (FI), Finansinstitut

Underkategorier

Tillgodohavande, Transaktionskonto, Hypoteksinstitut, Inlåning, Insättningsgaranti, Interbankmarknaden, Marknadsgarant, Nischbank, Bankdag, Bankgaranti, BankID, Banking, Bankväxel, Basel 2, Basel II, BIC, Börsmedlem, Depåbankssystem, Lån, Bankintyg, Centralbank, Kreditmarknadsbolag, Fondkommissionär

Relaterade mallar

Pärm - för bank och finans 2023

Förfrågan om kund hos bank 2023