Bank- och finansrätt

Ordförklaring

Den del av juridiken som handlar om bankernas och finansbolagens verksamhet och om hur kreditgivning ska bedrivas.

Kategorier

Juridik, Affärsjuridik

Underkategorier

Basel II, Bank, Börsrätt