Balk

Ordförklaring

En beteckning för en huvudavdelning i Sveriges rikes lag. Bland dessa återfinns bl.a. Brottsbalken, Äktenskapsbalken, Föräldrabalken, Ärvdabalken, Jordabalken.

Kategorier

Lag