Balanspost

Ordförklaring

Post i balansräkningen.