Balansomslutning

Ordförklaring

Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i en balansräkning.

Kategorier

Balansräkning

Underkategorier

Substansvärdets andel av justerad balansomslutning