Balanslikviditet

Ordförklaring

Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder. Balanslikviditeten ger en bild av företagets effektivitet i lagerhantering och försäljning.