Balanskonton

Ordförklaring

De konton som visar tillgångar eller skulder.