Balanserad vinst

Ordförklaring

Post i balansräkningen, utgörs av beskattad vinst minus avsättning till reservfond. Balanseras under fritt eget kapital i balansräkningen

Relaterade mallar

Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2023