Backofficepersonal

Ordförklaring

Personal som arbetar med registrering, avveckling och kontroll av affärshändelser inom värdepappers- och valutahandeln. En stor del av arbetet innebär att ta hand om den praktiska och rutinmässiga administrationen kring affärer.