Backoffice

Ordförklaring

Den del av verksamheten som sköter registrering och kontroll av affärshändelser.

Kategorier

Middle office