B2B

Ordförklaring

Business to business. Affärer som sker mellan företag.

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom 2023